Lennox van 't Pachthof

 

 

Luxemburgs Kampioen

Belgisch Jeugd Kampioen
Belgisch Kampioen

 

 

 

Baron van 't Pachthof

 

 

Nederlands Kampioen

Belgisch Kampioen

Edouard van 't Pachthof

 

 

Belgisch Kampioen

Nederlands Kampioen

Luxemburgs Jeugdkampioen

       

Elcordobes van 't Pachthof

 

 

Kampioen

Nederlands Kampioen

Luxemburgs Kampioen

Fonzie van 't Pachthof

Luxemburgs Kampioen

Belgisch Kampioen

Nederlands Kampioen

Internationaal Kampioen

Luxemburgs Jeugdkampioen

2 x Amsterdam Winner

       

Zukayo van 't Pachthof

 

06/10/2000

 

Multi Kampioen

 

 

Xonel van 't Pachthof

27/09/1998

Multi Kampioen

 

 

 

 

 Ida van 't PachthofBelgisch Kampioene

Luxemburgs Kampioene

Internationaal Kampioene

 

 Jazira van 't Pachthof

 

 Internationaal Kampioene

       

Britt Della Forza Di Cane

 

 

Luxemburgs Kampioene Internationaal Kampioene

 

Bernice van 't Beertjeshof

 

Nederlands kampioene

       

Chiara van 't Pachthof

 

 

Nederlands Kampioene

Luxemburgs Kampioene

Belgisch Kampioene

Internationaal kampioene

 

Tagna van 't Pachthof

 

04/02/1994 - 03/2005

 

 

Multi Kampioene

       

Urska van 't Pachthof

 

01/01/1996 - 27/03/2006

 

 

Multi Kampioene

Ulara van 't Pachthof

 

01/01/1996 - 02/04/2005

 

Multi Kampioene

       

Pat van 't Mespelhof

 

04/08/1991 - 19/05/2001

 

Multi Kampioene

Royal van 't Pachthof

 

06/04/1993 - 16/03/2004

Multi Kampioene