Berner Sennen honden, worden vaak gebruikt als "therapiehonden", zowel bij kinderen als volwassenen. Dit door hun vriendelijke en rustige aard. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de honden een heel gunstige invloed hebben op het gedrag van mentaal gehandicapten.